SPOTKANIE PIERWSZAKÓW Z KSIĄŻKAMI W GOCZAŁKOWIE – PROŚBY KSIĄŻEK

W dniu dzisiejszym, uczniowie klasy pierwszej z wychowawczynią, ubrani w strój galowy, gościli całą klasą w naszej bibliotece, aby uroczyście dołączyć do grona czytelników.

Dzieci obejrzały program artystyczny w wykonaniu starszych koleżanek i kolegów, a także fragment bajki „Księżniczka Różyczka”, odgadywały tytuły znanych bajek i wierszyków, w które wkradły się błędy. Następnie przyszli czytelnicy wysłuchali co wspólnego nasze książki mają z alfabetem, wskazując umiejscowienie kolejnych liter. Jako dopełnienie uroczystości, dzieci uroczyście złożyły przyrzeczenie, zostały pasowane przez Panią Dyrektor, stając się w ten sposób pełnoprawnymi czytelnikami. Na pamiątkę tego dnia, wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i książeczki, które natychmiast wzbudziły ich zaciekawienie…

Celem dzisiejszego spotkania było nie tylko pokazanie dzieciom biblioteki, zapoznanie z zasadami jakie obowiązują w bibliotece i czytelni, ale przede wszystkim wprowadzenie w magiczny świat bajek, baśni i legend, rozbudzanie chęci sięgania po nie oraz wyrabianie prawidłowych nawyków czytelniczych. Staramy się także rozbudzać szacunek do książki. Żywimy nadzieję, że razem z tą wizytą każde z dzieci zobaczy jaką radość sprawia samodzielny wybór ciekawej książki, tym bardziej, że teoretycznie dzieci są już przygotowane na nowy etap w swoim życiu…
Jednocześnie zwracamy się do Rodziców z prośbą o zachęcanie dzieci do czytania, zwrócenie uwagi na poszanowanie książek oraz terminowe zwracanie wypożyczonych pozycji, ponieważ czekają na nie kolejni czytelnicy. Od kilku lat prowadzona jest ogólnopolska akcja pod nazwą "Cała Polska czyta dzieciom". W szkole bardzo często czytamy najmłodszym fragmenty książek. Robią to zarówno starsi koledzy, jak również zaproszeni przez nas goście. Należy przyznać, że uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tym przedsięwzięciu, a nawet chętniej sięgają po książkę, aby dokończyć przerwaną opowieść. Zachęcamy Państwa do przyłączenia się we własnych domach do tej akcji. Jej celem jest rozbudzanie u dzieci zamiłowania do czytania i wyrobienia nawyku na całe życie, bo najważniejszą rzeczą, jaką rodzic może zrobić dla dziecka, obok okazywania miłości, jest codzienne głośne czytanie, które jest drogą do lepszego wykształcenia, a co za tym idzie także lepszego życia. Poświęcenie dziecku czasu na głośne czytanie, ale również słuchanie tego co dziecko nam czyta, zapobiega uzależnieniu od telewizji czy komputera. Dziecko jest mniej agresywne, a przenosząc się w krainę marzeń i fantazji, rozwija zdolności manualne i plastyczne. Jest przez to wyciszone i spokojne. Wspólne czytanie z dziećmi sprawi Państwu na pewno wiele satysfakcji i przyjemności…

Renata Dworak – Biblioteka Szkolna

 

 

ozio_gallery_nano