IV DIECEZJALNY KONKURS
O OBOZIE KONCENTRACYJNYM GROSS-ROSEN
„KL GROSS-ROSEN (1940–1945) OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

 

Dnia 25.04.2019 r. w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbył się IV Diecezjalny Konkurs o obozie koncentracyjnym Gross-Rosen „KL GROSS-ROSEN (1940–1945) ocalić od zapomnienia” i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Zmagania konkursowe przebiegały w dwóch etapach i w czterech kategoriach: wiedzy, plastycznej, literackiej i multimedialnej, obejmując swym zasięgiem uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych diecezji świdnickiej. Łącznie w konkursie wzięło udział 97 uczniów.

W kategorii wiedzy rywalizowali ze sobą uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej, młodzież III klasy gimnazjum i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, wykazując się obszerną wiedzą o byłym hitlerowskim obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. Umiejętnościami literackimi i informatycznymi mogli wykazać się uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum i młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast kategoria plastyczna skierowana była do uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej. Prace plastyczne, literackie i multimedialne były oceniane przez niezależną komisję powołaną przez organizatorów, a pytania do testu wiedzy zostały opracowane przez pracowników Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy.

Warto podkreślić, że podczas etapu diecezjalnego uczestnicy konkursu mieli możliwość zwiedzenia obozu Gross-Rosen, zapoznania się z pracami laureatów kategorii plastycznej, literackiej i multimedialnej oraz wysłuchania prelekcji na temat życia kulturalnego i religijnego więźniów KL Gross-Rosen”, wygłoszonej przez Urszulę Nowicką - przewodnik i kustosz muzeum Gross- Rosen. Zmagania konkursowe wyłoniły 40 laureatów z poszczególnych kategorii wiekowych. Finaliści otrzymali cenne nagrody i dyplomy z rąk organizatorów konkursu i Grażyny Choptiany - kierownik działu oświatowego muzeum Gross - Rosen. Z naszej szkoły w gronie laureatów znalazło się 5 uczniów. Merytoryczną opiekę nad uczniami sprawowała p. katechetka.

 

KONKURS LITERACKI
    KONKURS MULTIMEDIALNY
    KONKURS PLASTYCZNY
    KONKURS WIEDZY

I miejsce: Jagoda Piekarska

II miejsce: Zuzanna Głąb

Wyróżnienie: Katarzyna Ślemp

    I miejsce: Zuzanna Głąb    

III miejsce: Zuzanna Klasa

   

Wyróżnienie: Damian Bień

 

Laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły w konkursie o zasięgu diecezjalnym.

 

ozio_gallery_nano