TERMINY ZAJĘĆ DODATKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018-2019

 

Nazwa zajęć

dzień tygodnia, godzina, klasa

mgr Waldemar Abram

Konsultacje z fizyki

poniedziałek - 07:15 wg potrzeb

środa - 07:15 wg potrzeb

   mgr Małgorzata Brzoska

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

 środa  - 12:20 dla klas I-III

Koło Logicznego Myślenia

wtorek  - 11:35 dla klasy III

 mgr Barbara Firkowicz

Zajęcia terapii pedagogicznej 

wtorek - 12:25-13:10 dla klas IV-VI

             14:25-15:10 dla klas VII-VIII i III gimnazjum

Zajęcia rozwijające kompetencje
społeczno-emocjonalne

środa - 12:25-13:10 dla klas II i IV 

 mgr Wojciech Firkowicz

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

poniedziałek - 14:15 dla klasy III gimnazjum 

Konsultacje z matematyki

środa - 14:15 dla klas VI-VII

  mgr Magdalena Franczak-Witko

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

poniedziałek - 13:25 dla klas IV i V co dwa tygodnie

                      14:25 dla klas VIII i III gimnazjum co dwa tygodnie

Konsultacje z matematyki

środa - 14:15 dla klasy VIII co dwa tygodnie

mgr Maciej Kita

Konsultacje z języka angielskiego

poniedziałek - 14:10 konsultacje dla wszystkich klas 

zajęcia z języka angielskiego dla klasy VII

wtorek - 15:30

zajęcia egzaminacyjne dla klasy VIII  i III gimnazjum

środa - 14:10 co dwa tygodnie na przemian

mgr Małgorzata Kowalik

Konsultacje z biologii

czwartek - 14:15 dla klas V-VIII i III gimnazjum

SKS

wtorek - 15:00 dla klas VI-VIII i III gimnazjum

mgr Adam Kuźma

Gimnastyka korekcyjna

poniedziałek - 13:30

Szklony Klub Sportowy

środa - 14:15
piątek - 13:15

mgr Anna Magrean

Zajęcia artystyczne

środa - 13:30  co dwa tygodnie 

mgr Ewa Miałkowska

Szkolne Koło Teatralne

częstotliwość i godzina zależna od przygotowywanej uroczystości szkolne

mgr Joanna Nieckula

Konsultacje z historii

wtorek - 14:20  co dwa tygodnie

mgr Agnieszka Wawoczna
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne środa - 11:35 do 12:20 dla uczniów klas I-II
czwartek - 12:20-13:05 dla uczniów klasy III
Zajęcia rozwijające kreatywne myślenie środa - 12:20-13:05
Koło artystyczne środa - 12:20-13:05
mgr Jolanta Zabawa 

Zajęcia logopedyczne

poniedziałek od 12:35 do 15:05
wtorek - 10:30 do 11:15  i  od 11:30 do 12:20
czwartek - od 13:30 do 14:15 

Zajęcia dodatkowe z edukacji polonistycznej i matematycznej

piątek -  12:30 do 13:15 dla uczniów klasy I 

mgr Ewelina Tarkowska-Radom

 Zajęcia egzaminacyjne dla klasy III gimnazjum

piątek - 13:15 - 14:00
Koło przyrodnicze dla klasy 4 i 6 piątek 14:00 - 14:45
Konsultacje z geografii

piątek 14:45 - 15:30

mgr Agata Zobków

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego

poniedziałek - 13:25 dla klas IV-V co dwa tygodnie na przemian

wtorek - 14:10 dla klas VI-VII co dwa tygodnie na przemian

czwartek - 14:10 dla klas VIII i III gimnazjum co dwa tygodnie na przemian