KSIĄŻKA DAWNIEJ I DZIŚ
PODSUMOWANIE TYGODNIA BIBLIOTEK

Na zakończenie Tygodnia Bibliotek, uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej w Goczałkowie wzięli udział w lekcji bibliotecznej, której tematem była książka i jej  dzieje na przestrzeni lat. Uczniowie utrwalili sobie pojęcia związane z książką i jej historią, takie jak: księgozbiór, książnica, biblioteka, kodeks, wolumin, autor, tytuł, przekład, cenzura… mogli też, na przykładzie najstarszych egzemplarzy bibliotecznych, porównać formę w jakiej książka występowała w okresie powojennym, a w jakich współcześnie. Lekcja sprzyjała samodzielnym wypowiedziom i wyciąganiu wniosków na temat wartości jakie niesie ze sobą obcowanie z literaturą, niezależnie od jej formy.

Wystawa książek „Między przeszłością, a przyszłością” dostępna jest w bibliotece do końca maja.

Renata Dworak – Biblioteka Szkolna i Publiczna w Goczałkowie

 

ozio_gallery_nano