Za nami udział w zDdolnym Ślązaku

zDolny Ślązak to prestiżowy konkurs wojewódzki przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego, realizowany w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorem konkursów jest Dolnośląski Kurator Oświaty we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Kształcenia Nauczycieli.

Uczniowie naszej szkoły nie boją się wyzwań i od 16 do 22 października br. spróbowali swoich sił we wszystkich proponowanych w tej edycji konkursach przedmiotowych, tj. z języka polskiego, historii, matematyki, fizyki, biologii, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego i geografii.

Ideą przedsięwzięcia było rozbudzenie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów
oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia.

ozio_gallery_nano