„Milion dzieci modli się na różańcu”

Dnia 18.10.2019r. nasza szkoła wzięła udział w kampanii „Milion dzieci modli się na różańcu”. Akcja zainicjowana przez Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie była realizowana w wymiarze międzynarodowym, bowiem uczestniczyły w niej dzieci z 80 krajów i wszystkich kontynentów, które w piątek o godz. 09.00 modliły się o pokój na świecie. W naszej szkole kampania zorganizowana została przez p. katechetkę i odbyła się w hali sportowej. W centrum sali na stoliku został ustawiony Krzyż i Figura Matki Bożej oraz różaniec. Przed rozpoczęciem modlitwy przewodniczący poszczególnych klas odbierali zapalony znicz – tzw. "światełko pokoju" i stawiali je przed swoją klasą. Rozważania poszczególnych tajemnic czytał Janusz Hołówka, a przedstawiciele klas IV – VIII przewodniczyli modlitwie różańcowej (kl. IV - tajemnica I, kl. V - tajemnica II itd).

Na zakończenie wspólnej modlitwy duży różaniec z balonów niebiesko - białych, wykonany wcześniej przez p. katechetkę oraz Julię Radom i Olafa Dziadasa, wzniósł się symbolicznie do nieba.

 

 

 

ozio_gallery_nano