Ogólnopolski Projekt Stypendialny Stypendiada Polonistyczna 2019

Tegoroczny przełom listopada i grudnia był czasem wytężonej pracy dla dziesięciorga uczniów klas VII-VIII, którzy przygotowywali się do Stypendiady Polonistycznej. Ogólnopolski Projekt Stypendialny każdego roku cieszy się nieustającym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Przyświecają jemu cele: propagowanie czytelnictwa, rozbudzanie motywacji czytania, rozwijanie zainteresowań literackich oraz sprawdzenie znajomości zasad ortografii i umiejętności ich stosowania.

10 grudnia br. uczniowie naszej szkoły podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie czytelniczym „Kreator”, który miał formę testu wyboru składającego się z 20 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności. Uczniowie mieli twardy orzech do zgryzienia, bowiem musieli udowodnić skrupulatną znajomość wskazanych w regulaminie utworów literackich.

Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki i cierpliwie  czekamy na efekty ich pracy.

 

ozio_gallery_nano