Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS

W tym roku nasza szkoła włączyła się w obchody Światowego Dnia AIDS, które niesie przesłanie współczucia, nadziei i solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS na całym świecie. W tym celu, dnia 12 grudnia 2019 roku zorganizowaliśmy Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS, w którym uczestniczyło 13 uczniów z klasy VII i VIII. Celem konkursu było nie tylko podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS, lecz także promowanie dojrzałych postaw wśród młodzieży - kształtowanie świadomości własnego postępowania na stan swojego zdrowia oraz rozpowszechnianie postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.

Organizatorkami konkursu były nauczycielki biologii i chemii- p. Małgorzata Kowalik i p. Magdalena Franczak-Witko .

Wszystkich zebranych przywitała pani Dyrektor Barbara Asynger przypominając, że obchody Światowego dnia AIDS niosą przesłanie solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS oraz ich bliskimi. Dyrektor szkoły wyraziła uznanie i podziękowanie wszystkim uczestnikom, a także nauczycielkom, które zorganizowały konkurs. Dodatkowym elementem uatrakcyjniającym konkurs był przygotowany poczęstunek z oprawą świąteczną. Młodzież jednocześnie zaprezentowała swoje uzdolnienia artystyczne poprzez dekorację stołu w klimacie bożonarodzeniowym.

Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 35 zadań otwartych jak i zamkniętych. Dotyczyły one m.in. definicji AIDS, dróg zakażenia, zachowań bezpiecznych i ryzykownych. Uczestnicy konkursu reprezentowali bardzo wysoki poziom, dlatego wyłonienie zwycięzców stanowiło dla jury konkursowego niemały dylemat.

Najwyższe wyniki uzyskali:

 1. miejsce – Zuzanna Głąb
 2. miejsce – Hania Zielonka
 3. miejsce – Julia Radom

Wyróżnienie otrzymali:

 • Janusz Hołówka,
 • Olaf Dziadas

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział:

 • Konrad Bobowski,
 • Zosia Jaszowska,
 • Klaudia Sajkiewicz,
 • Paulina Lisowska,
 • Alicja Mazurkiewicz,
 • Oliwia Turek,
 • Paulina Winkler,
 • Karolina Dymitrarz.

Wysoki poziom konkursu jest dowodem na to, że podejmowane przedsięwzięcia związane z profilaktyką AIDS/HIV przekładają się na zdobywanie coraz głębszej wiedzy przez młodych ludzi oraz poszerzenie świadomości o zagrożeniu tą chorobą.

Konkurs zakończył się w miłej i sympatycznej atmosferze. Pani dyrektor podsumowała starania uczniów, pogratulowała uczestnikom i zwycięzcom konkursu, wręczając dyplomy i piękne nagrody książkowe. Podziękowania skierowane były również do nauczycielek, które zadbały o kompleksową organizację konkursu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom oraz życzymy kolejnych sukcesów w przyszłym roku.

ozio_gallery_nano