Tło plik wektorowy utworzone przez macrovector - pl.freepik.com

W Gminie Strzegom rozpoczyna się rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021

 

Od 21 lutego do 2 marca 2020 r. rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny 2020/2021 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Od 2 marca 2020 r. rozpocznie się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W dniach od 2 marca do 20 marca 2020 r. będzie można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej . Wnioski te składać będą rodzice, których dzieci nie uczęszczały do przedszkola /oddziału przedszkolnego/ lub jeżeli rodzic chciałby zmienić przedszkole, do którego  uczęszcza dziecko.

Od 3 kwietnia 2020 r. rozpocznie się nabór do klas I publicznych szkół podstawowych.

W dniach od 3 kwietnia do 17 kwietnia 2020 r. rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej dokonują zgłoszenia dziecka do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021. Dzieci te przyjęte zostaną do szkoły z urzędu.

 

 

WNIOSKI I DEKLARACJE:

DOKUMENTY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DOKUMENTY DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

WSZYSTKIE POWYŻSZE DOKUMENTY BĘDZIE MOŻNA RÓWNIEŻ POBRAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY