ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanegoz zagrożeniem epidemiologicznym wręczenie świadectw i nagród odbędzie się w innej formie.

Dnia 26 czerwca 2020 r. zostaną wręczone świadectwa promocyjne oraz nagrody dla wyróżnionych uczniów. Wręczenie nastąpi w salach lekcyjnych i z wyznaczeniem indywidualnego czasu dla każdego ucznia (np. co 3 lub 4 minuty na ucznia). Wręczenia świadectw i ustalenie godziny odbioru przez ucznia dokona wychowawca klasy.

Świadectwa zostaną wydane po uprzednim zdaniu do nauczyciela biblioteki wypożyczonych książek.

Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (klasa VIII) oraz nagrody dla wyróżniających się uczniów zostaną wręczone o godz. 9:00 w sali sportowej przy udziale wszystkich uczniów klasy VIII, wychowawcy i dyrektora szkoły. Uczniowie będą mieli wyznaczone miejsca zapewniające bezpieczną odległość. Do sali sportowej będą wpuszczani od godz. 8:50.

Świadectwa zostaną wręczone wg ogólnego harmonogramu:

KLASA

GODZINA

MIEJSCE

„0”

9:00

Ul. Parkowa, sala nr 4

1

10:00

Ul. Parkowa, sala nr 6

2

11:00

Ul. Parkowa, sala nr 5

3

12:00

Ul. Parkowa, sala nr 7

4

12:00

Ul. Szkolna, sala nr 4

5

11:00

Ul. Szkolna, sala nr 5

6

10:00

Ul. Szkolna, sala nr 6

7

9:00

Ul. Szkolna, sala nr 4

8

9:00

Sala sportowa

Uczniowie i ich rodzice, od wychowawcy klasy, otrzymają informację dotyczącą konkretnej godziny odbioru świadectwa.

Odbiór oraz wręczenie świadectw ma przebiegać  z zachowaniem środków bezpieczeństwa (obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły oraz maseczki osłaniające usta i nos).

Rodzice uczniów nie będą wpuszczani na teren szkoły oraz sali sportowej.

Rodzice / uczniowie będą mogli odebrać świadectwo szkolne promocyjne / ukończenia szkoły podstawowej w odpowiednich dniach o odpowiedniej godzinie pod warunkiem zastosowania zasłonięcia ust i nosa oraz po zdezynfekowaniu rąk przed wejściem na teren szkoły.