Parowozy

Wycieczka do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej

 Dnia 22 września 2021 r. uczniowie klas I – III pod opieką wychowawców udali się na wycieczkę do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Celem wycieczki było poznanie historii kolejnictwa, obejrzenie starych parowozów, lokomotyw i maszyn związanych z kolejnictwem a także poznanie specyfiki zawodu kolejarza. Pod okiem pana przewodnika zwiedziliśmy wiele zabytkowych pomieszczeń, w tym parowozownię, zwrotnicę, dawne pomieszczenia, w których urzędował np. naczelnik stacji w Jaworzynie Śląskiej. Najwięcej emocji dostarczyło dzieciom obejrzenie makiety z jeżdżącymi po niej pociągami. Ciekawym punktem programu była krótka przejażdżka starym pociągiem. Pan przewodnik w interesujący sposób opowiedział nam historię niektórych parowozów, stacji kolejowej w Jaworzynie Śląskiej i wiele innych ciekawych historii. Odwiedziliśmy lokomotywę Tomek, bohatera filmu dla dzieci „Tomek i przyjaciele”. Po zwiedzaniu uczniowie mieli okazję zakupić różne pamiątki i pobawić się w sali zabaw. Po wielu atrakcjach i przeżyciach należy stwierdzić, że wycieczka była bardzo udana.

Jolanta zabawa

ozio_gallery_nano