Czerwone tło, napis "Konkurs 1000 pierwszych organizaorów CodeWeek" i "biorę udział" z ikoną klikania. Dzieci i roboty oraz charakterystyczne dla CodeWeek kolorowe bąbelki. Logotypy Funduszy Europejskich, KPRM, NASK i UE.

Europejski Tydzień Kodowania CodeWeek 2022

Laureaci konkursu

 

W naszej  szkole lekcje   informatyki  uatrakcyjniają roboty Dash, które zostały zakupione w ramach rządowego programu „ Laboratoria Przyszłości”. Zajęcia                z wykorzystaniem robotów DASH wprowadziły uczniów w świat robotyki i programowania. Uczniowie  pracują z robotami Dash,  poznają ich możliwości  zasady działania oraz programy sterujące robotem. Zajęcia polegają na zaprogramowaniu robotów  za pomocą intuicyjnej,  graficznej    aplikacji  Wonder i Blocly  przy użyciu tabletów. Programując roboty Dash  i tworząc interaktywne programy uczniowie świetnie się bawią , rozwijają swoją wyobraźnię jednocześnie  ucząc się logicznego myślenia, kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz pracy w grupie, czyli kluczowych kompetencji XXI wieku.

Lekcja informatyki w kl. VI - została zgłoszona do konkursu „ 1000 pierwszych organizatorów CODEWEEK” w ramach  Europejskiego Tygodnia Kodowania- CodeWeek 2022, którego organizatorem jest NASK- Państwowy Instytut Badawczy  w Warszawie , realizowany we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Celem konkursu było wyłonienie 1000 autorów inicjatyw zgłoszonych w pierwszej kolejności w ramach CodeWeek 2022. W wyniku konkursu nasza szkolna inicjatywa została zaliczona do grona laureatów, za którą uczniowie otrzymali pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa  a szkoła otrzymała nagrodę w postaci 10 gier CodyRoby. Otrzymane zestawy gier pozwolą rozwijać umiejętności z zakresu kodowania na kolejnych lekcjach informatyki  oraz  różnego rodzaju  zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, zarówno w klasach młodszych i starszych.

 

Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Kodowania Europejski Tydzień Kodowania
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Kodowania Europejski Tydzień Kodowania
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Kodowania Europejski Tydzień Kodowania
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Kodowania Europejski Tydzień Kodowania
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Kodowania Europejski Tydzień Kodowania
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Kodowania Europejski Tydzień Kodowania
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Kodowania Europejski Tydzień Kodowania
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Kodowania Europejski Tydzień Kodowania
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Kodowania Europejski Tydzień Kodowania
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Kodowania Europejski Tydzień Kodowania
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Kodowania Europejski Tydzień Kodowania
Europejski Tydz...
Europejski Tydzień Kodowania Europejski Tydzień Kodowania