Narodowe Czytanie 2023

Dnia 12 września 2023 r. w sali sportowej w Goczałkowie odbyło się już po raz 12 Narodowe Czytanie pod patronatem pary prezydenckiej. W tym roku towarzyszyliśmy rodzinie Bohatyrowiczów i Korczyńskich w dziele Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem". Ta barwna powieść z mocnym nawiązaniem patriotycznym oraz obszernymi opisami wspaniałych pejzaży i krajobrazów przenosi nas nad XIX wieczny Niemen, gdzie poznajemy ówczesną obyczajowość.

Wybrane fragmenty powieści przedstawili uczniowie klasy 6 i 8 przygotowani przez panią Ewelinę Tarkowską-Radom a wsparci przez dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Goczałkowie, panią dr Barbarę Asynger. Wydarzenie swoją osobą uświetniła pani Wanda Witka, emerytowana nauczycielka szkoły podstawowej w Goczałkowie, która od lat wspiera naszą społeczność w tym wydarzeniu.

Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023
Narodowe_Czytan...
Narodowe_Czytanie_2023 Narodowe_Czytanie_2023